معرفی هیئت مدیره
 

 

در این قسمت اعضای هیئت مدیره اتحادیه صنف فناوران و رایانه تهران معرفی شده اند.

 

محمدرضا فرجی تهرانی رئیس اتحادیه

محمدرضا فرجی تهرانی رئیس اتحادیه

محمدرضا فرجی تهرانی
رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران
سید محمد لواسانی  نایب رئیس اول اتحادیه

سید محمد لواسانی نایب رئیس اول اتحادیه

سید محمد لواسانی
نایب رئیس اول اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران
فرهاد غنی زاده  نایب رئیس دوم اتحادیه

فرهاد غنی زاده نایب رئیس دوم اتحادیه

فرهاد غنی زاده نایب رئیس دوم
نایب رئیس دوم اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران
مجید حاجی خانی  خزانه دار اتحادیه

مجید حاجی خانی خزانه دار اتحادیه

مجید حاجی خانی خزانه دار
خزانه دار اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران
ناصر جلالی  دبیر اتحادیه

ناصر جلالی دبیر اتحادیه

ناصر جلالی دبیر اتحادیه
دبیر اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران
سید سعید نقوی الحسینی بازرس اتحادیه

سید سعید نقوی الحسینی بازرس اتحادیه

سید سعید نقوی الحسینی بازرس اتحادیه
بازرس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران
جلال بهنیا  عضو هیئت مدیره 1

جلال بهنیا عضو هیئت مدیره 1

جلال بهنیا عضو هیئت مدیره 1
عضو هیئت مدیره اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران
رضا حیدری  عضو هیئت مدیره 2

رضا حیدری عضو هیئت مدیره 2

رضا حیدری عضو هیئت مدیره 2
عضو هیئت مدیره اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران

مسئول هر کمیسیون به شرح زیر اعلام می گردد.

 

 
 

نفرات آنلاین

ما 26 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

خدمات اتحادیه

راهنمایی