درخواست پروانه کسب
فرم درخواست کسب مجوز
نوع*
لطفا یک مورد را انتخاب کنید
نام مدیرعامل*
ورودی نامعتبر
نام و نام خانوادگی*
ورودی نامعتبر
نام پدر*
ورودی نامعتبر
شماره شناسنامه*
ورودی نامعتبر
کد ملی*
ورودی نامعتبر
محل صدور شناسنامه*
ورودی نامعتبر
تاریخ تولد*
ورودی نامعتبر
مثال: 1396/01/01
آدرس دقیق واحد صنفی / شرکت*
ورودی نامعتبر
متراژ*
ورودی نامعتبر
کد پستی*
ورودی نامعتبر
تایید شده توسط اداره پست
نام واحد صنفی / شرکت*
ورودی نامعتبر
مفاهیم فارسی
نوع تقاضا*
لطفا یک مورد را انتخاب کنید
نام رسته*
ورودی نامعتبر
نام دقیق رسته مورد تقاضا
درجه واحد صنفی*
لطفا یک مورد را انتخاب کنید
پلاک قدیم*
ورودی نامعتبر
پلاک جدید*
ورودی نامعتبر
شماره واحد*
ورودی نامعتبر
شماره تلفن ثابت*
ورودی نامعتبر
شماره همراه*
ورودی نامعتبر
کد رهگیری ثبت نام شده در سایت*
Invalid Input
آدرس ایمیل
ورودی نامعتبر
رسته مورد تقاضا*
لطفا انتخاب کنید
لطفا تیک این گزینه را بزنید
 
 

هاست

 

نفرات آنلاین

ما 133 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

خدمات اتحادیه

راهنمایی