دوشنبه, ۳۰ بهمن ۱۳۹۶
اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران - صفحه اصلی

الزام صدور فاکتور رسمی به خریدار از مورخه 96/10/01

اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران - صفحه اصلی

فروش کارتریج های لیزری بابرند اچ پی ازآخرشهریور ممنوع می باشد

اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران - صفحه اصلی

اجرای طرح جلوگیری از فروش کالای قاچاق وغیر اصل

اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران - صفحه اصلی

لزوم استفاده واحد های صنفی از سامانه صندوق فروش

اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران - صفحه اصلی

الزام تکمیل فرم تعهد نامه برای دارندگان مجوز خدمات پس از فروش

اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران - صفحه اصلی

لزوم اخذ پروانه کسب قبل از تاسیس واحد صنفی

اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران - صفحه اصلی

پرداخت حق عضویت

اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران - صفحه اصلی
اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران - صفحه اصلی
اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران - صفحه اصلیاتحادیه صنف فناوران رایانه تهران - صفحه اصلی
الزام صدور فاکتور رسمی به خریدار از مورخه 96/10/01
فروش کارتریج های لیزری بابرند اچ پی ازآخرشهریور ممنوع می باشد
اجرای طرح جلوگیری از فروش کالای قاچاق وغیر اصل
لزوم استفاده واحد های صنفی از سامانه صندوق فروش
الزام تکمیل فرم تعهد نامه برای دارندگان مجوز خدمات پس از فروش
لزوم اخذ پروانه کسب قبل از تاسیس واحد صنفی
پرداخت حق عضویت
اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران - صفحه اصلی
اتحادیه در رسانه ها
اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران - صفحه اصلی
اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران - صفحه اصلی

هشدار به فروشندگان لوازم رایانه ای

اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران - صفحه اصلی
اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران - صفحه اصلی

ویدیو شماره چهار

اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران - صفحه اصلی
اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران - صفحه اصلی

ویدیو شماره سه

اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران - صفحه اصلی
اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران - صفحه اصلی

فیلم شماره دو

اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران - صفحه اصلی
اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران - صفحه اصلی

فیلم شماره یک

اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران - صفحه اصلی
اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران - صفحه اصلی

رییس اتحادیه فناوران تهران : نماد گارانتی با اصالت کالاهای آی تی به زودی رونمایی می شود

اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران - صفحه اصلی
اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران - صفحه اصلی
اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران - صفحه اصلی
اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران - صفحه اصلی
اطلاعیه ها
اخبار

سازمان های مرتبط

  • اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران - صفحه اصلی
  • اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران - صفحه اصلی
  • اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران - صفحه اصلی
  • اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران - صفحه اصلی
  • اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران - صفحه اصلی
  • اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران - صفحه اصلی

تبلیغات

Hide Main content block