دوشنبه, ۳۰ بهمن ۱۳۹۶

جلسه تقدیر و تشکر از اعضای کمیسیون ها و هیئت مدیره پیشین روز چهارشنبه مورخ 19/12/94، جلسه ‌ای در پایان سال 94 و به منظور تقدیر و تشکر از کمیسیون‌های اتحادیه و هیئت مدیره پیشین، برگزار شد؛ در این جلسه روسای کمیسیون ‌های اتحادیه گزارشی از عملکرد خود در سال 94 را ارائه کردند در انتها از اعضای این کمیسیون ها و هیئت مدیره پیشین تقدیر به عمل آمد.