دوشنبه, ۳۰ بهمن ۱۳۹۶

کمک به زلزله زدگان استان کرمانشاه از طرف اعضاء صنف فناوران رایانه 96/06/24