دوشنبه, ۳۰ بهمن ۱۳۹۶

پیرو درخواست های مکرر اعضای این اتحادیه کارگاه آموزشی آشنایی با مسائل حقوقی به صورت رایگان در روز چهارشنبه مورخ 95/11/13 در محل اتحادیه فناوران رایانه واقع در ضلع شمال غرب میدان فردوسی برگزار گردید.