دوشنبه, ۳۰ بهمن ۱۳۹۶
دوشنبه, 23 بهمن 1396 ساعت 12:47

طرح استقبال از بهار و پاکسازی و پیرایش شهر

از کلیه اعضای محترم صنف فناوران رایانه تهران درخواست می گردد هم زمان با بهار طبیعت اقدام به طرح استقبال از بهار و پاکسازی و پیرایش جداره های شهر تهران نموده و با توجه به اینکه بخش عمده ای از جداره های شهری مربوط به فروشگاههای اصناف می باشد، ضروریست با هدف ایجاد فضای مطلوب و کاهش ناهنجاریها و به منظور همراهی با طرح مذکور، به شستشو و پاکسازی ویترین فروشگاهها و جداره ساختمانها، پاکسازی برچسب و تراکتهای منصوبه، شستشوی سایبانها و تابلوها، تعویض تابلوهای فرسوده و سایبانها، جمع آوری و یا نصب روکش مناسب بر روی تابلوهای خالی، جمع آوری کابلهای فرسوده و الحاقات اضافه، رنگ آمیزی کرکره ها ( در صورت نیاز) و حذف هرگونه الحاقات غیر فعال که سبب ناهنجاری و اغتشاش بصری در سیما و منظر شهر گردیده است، بپردازند؛ پشاپیش از همکارای شما عزیزان کمال تشکر را داریم.  

روابط عمومی اتحادیه فناوران رایانه تهران