اطلاعیه ها

اطلاعیه ها

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)
با توجه به ابهامات و سوالات متعدد در خصوص مفاد ماده ۲۳۹ قانون مالیاتهای مستقیم، بدینوسیله اعلام می گردد: -        در صورتی که مودیان مالیاتی ظرف مهلت مقرر در ماده ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم به برگ تشخیص مالیاتی کتباً اعتراض نمایند، فارغ از اینکه قبل یا بعد از تاریخ اعتراض مذکور نسبت به پرداخت مالیات متعلقه اقدام نموده باشند، مادامی که به صورت کتبی از اعتراض خود صرف نظر و یا کتباً اعلام قبولی خود را نسبت به برگ تشخیص مالیاتی اعلام ننمایند، پرونده از نظر مالیاتی مختوم و یا قطعی نبوده و اعتراض مزبور در اجرای مفاد مواد ۲۳۸ و ۲۴۴ قانون مالیاتهای مستقیم حسب مورد در اداره امور مالیاتی و یا هیأت های حل اختلاف مالیاتی، قابل طرح می باشد. -        در ضمن در مواردی که مودی پس از اعتراض به برگ تشخیص یا آراء هیأت های حل اختلاف مالیاتی کتبا ًاز اعتراض یا شکایت حسب مورد منصرف…
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)
برابر آخرین ضوابط ابلاغی از ناحیه سازمان امور مالیاتی در مورد آنچه که ذیلاً می آید " الزامی به صدور صورتحساب " نخواهد بود . -        صاحبان مشاغل گروه سوم با پیش شرط عدم شمولِ اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده تا سقف ۵% ارزش معاملات کوچک الزامی به صدور صورت حساب نخواهند داشت. -        براساس بخشنامه‌ی سازمان امور مالیاتی، در صورتی که صاحبان مشاغل گروه سوم موضوع آیین نامه ماده ۹۵ قانون مالیات‌های مستقیم، مشمول اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده نباشند ، برای معاملات خود تا سقف ۵% حد نصاب معاملات کوچک موضوع تبصره ۳ قانون برگزاری مناقصات، الزامی به صدور صورت حساب نخواهند داشت. -        فلذا در معاملات با ارزش کمتر از یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان ( ۵% حد نصاب معاملات کوچک در سال ۱۳۹۶ ) نیازی به ارائه کد اقتصادی طرفین (خریدار و فروشنده) نبوده و معاملات فصلی با این شرایط به صورت تجمیعی…
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)
قابل توجه اعضای محترم صنف فناوران رایانه تهران؛ طبق ماده 59 قانون نظام صنفی: تقلب عبارت است از عرضه یا فروش کالا یا ارائه خدمتی که ازلحاظ‌کیفیت یا کمیت منطبق با مشخصات کالا یا خدمت ابرازی یا درخواستی نباشد. جریمه تقلب، با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح زیر است: ‌الف - مرتبه اول - جبران خسارت وارد شده به خریدار و جریمه نقدی معادل‌چهار برابر مابه‌التفاوت ارزش کالا یا خدمت ابرازی یا درخواستی و کالای عرضه یا فروخته‌شده یا خدمت ارائه داده شده، درصورتی که جریمه نقدی از مبلغ یکصد هزار (100000) ریال کمتر باشد، جریمه نقدی معادل یکصد هزار (000 100) ریال خواهد‌ بود. ب - مرتبه دوم - جبران خسارت وارد شده به خریدار و جریمه نقدی به میزان‌هشت برابر مابه‌التفاوت ارزش کالا یا خدمت ابرازی یا درخواستی و کالای عرضه یا‌فروخته شده یا خدمت ارائه داده شده، درصورتی که جریمه نقدی از…
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)
نظر به اینکه اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران به ریاست جناب آقای سید مهدی میر مهدی کمجانی در خصوص بخشودگی مالیاتی در جلسات متعددی شرکت داشتند و با مراجع مختلف در این زمینه مذاکرات انجام داده اند بخشودگی جرایم مالیاتی مورد موافقت سازمان امور مالیاتی تهران قرار گرفته است؛ لذا در مورد بخشودگی جرایم ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 و نحوه اعتراض به برگ مطالبه جرایم مذکور برای طرح در هیات حل اختلاف مالیاتی ابهامات زیادی وجود دارد و سوالات متعددی مطرح گردیده است؛ بنابراین به آگاهی می رساند: -        نظر به اینکه تبصره 6 ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 94/04/31 جرایمی که مودیان به واسطه عدم اجرای احکام ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1380 مرتکب شده اند، مطابق مقررات این ماده ( ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب94/04/31 ) محاسبه، مطالبه و وصول می شود؛ بنابراین موضوع ماده 169 مکرر الحاقی مصوب…
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)
بر اساس بخشنامه شماره ۱۲۹۲۶/ ۲۰۰ مورخ ۱۳/ ۸/ ۹۶ سازمان امور مالیاتی کشور و موافقت وزیر محترم اقتصادی و دارایی هامش نامه پیشنهاد، در اجرای اختیارات تبصره ۳ ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۳۱/ ۴/ ۱۳۹۴ مهلت ارسال اطلاعات فهرست معاملات فصول بهار، تابستان و پاییز سال ۱۳۹۶ تا نیمه اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۷ ( ۱۵/ ۲/ ۱۳۹۷ ) تمدید می شود. روابط عمومی اتحادیه فناوران رایانه تهران
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)
طی هفته های اخیر تعداد زیادی از اعضا به صورت تلفنی و حضوری به اتحادیه صنف فناوران رایانه مراجعه داشتند و این سوال را مطرح می کردند: آیا پیش فاکتور مشمول مالیات بر ارزش افزوده می شود؟ بنابراین اتحادیه وظیفه خود می داند در مقابل این عزیزان پاسخگو باشد. -        بر اساس اعلامِ اخیر سازمان امور مالياتی کشور، پيش فاکتورهايی که به معامله ختم نشوند مشمول ماليات و عوارض ارزش افزوده نمی‌شوند. -        بر مبنای بخشنامه جديد سازمان امور مالياتی ، از اين پس پيش فاکتورها و فاکتورهایی که به معامله ختم نشده باشند، مشمول ماليات بر ارزش افزوده نمی‌شوند. -        همچنين در صورتی که اطلاعات مربوط به اين پيش فاکتورها در سامانه مالياتی ثبت شده باشد، طرفين بايد نسبت به اصلاح آن در سامانه اقدام کنند. روابط عمومی اتحادیه فناوران رایانه تهران
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)
به اطلاع کلیه همکاران عزیز می رساند: با توجه به ماده 17 آئین نامه اجرایی تبصره 2 ماده 169 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم، کلیه صاحبان مشاغلی که براساس اولویتهای تعیین شده در سالهای 1392، 1393،1394 برای نصب و استفاده از سامانه صندوق فروشگاهی فراخوان شده اند مکلفند تا پایان 1396/10/30 نسبت به ثبت نام درخواست تخصیص شناسه سامانه صندوق فروش (شماره شناسه منحصر به فرد برای هر صندوق فروش ) در درگاه عملیات الکترونیکی سازمان امورمالیاتی اقدام نمایند.                                     بدیهی است مودیان از قبل فراخوان شده از ابتدای سال 1397 مشمول مقررات مالیاتی خواهند شد؛ لذا خواهشمندم، اعضاء محترم جهت جلوگیری از ضایع شدن حقوق و استفاده از تسهیلات ایجاد شده مراتب قانونی را رعایت و نسبت به سامانه صندوق فروشگاهی اقدام نمایند.                                                                                                                                                                                                              روابط عمومی صنف فناوران رایانه تهران
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)
به اطلاع کلیه همکاران عزیز می رساند: با توجه به اینکه مودی مالیاتی قبل از حضور در جلسه هیات حل اختلاف مالیاتی و تنظیم لایحه دفاعیه برای رسیدن به واقعیت امر و کمک به اجرای عدالت مالیاتی و در نهایت صدور رأی موجه و منطبق با مقررات نیاز به اطلاع کامل از مفاد گزارش اجرای قرار دارد.                           لذا، لازم به ذکر است با توجه به ماده 237 و آئین نامه اجرایی ماده 219 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم درصورت درخواست مودی اداره امورمالیاتی یا هیات حل اختلاف مالیاتی، اعضاء محترم مکلفند حسب مورد رونوشت یا تصویر گزارش اجرای قرار را در اختیار متقاضی قرار دهند.                                                                                                                                                                                                                     روابط عمومی صنف فناوران رایانه تهران
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)
به اطلاع کلیه همکاران عزیز می رساند : باتوجه به اینکه الزام وجود فاکتور رسمی در تمامی واحد های صنفی اعم از حقیقی و حقوقی چندین مرتبه در اطلاعیه های مختلف منتشر گردیده ، اما متاسفانه در اجرای طرح ارشادی اخطاری سطح عرضه و بازرسی از مراکز عرضه کالاهای حوزه آی تی همچنان شاهد نبود فاکتوررسمی در برخی از واحدهای صنفی می باشیم و اطلاعاتی در خصوص عدم وجود فاکتور رسمی در برخی واحدهای صنفی به دست رسیده است که سبب انتشار این اطلاعیه گردیده:                                                     "کلیه واحدهای صنفی آگاه باشند برای جلوگیری از قاچاق کالا وسهولت در شناسایی اقلام ورودی قانونی از قاچاق وسلب اتهام، از خرید یا فروش کالاها (جزء و کلی) بدون فاکتوررسمی (سربرگ دار و مهر خورده )جداً خودداری نمایند و در صورت رعایت نکردن و توجه نکردن به این مسئله عواقب کار به عهده مسئول واحد صنفی می باشد.                                                                                                           لذا خواهشمندم، کلیه واحدهای صنفی مکلف…
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)
اینجانب بر خود واجب می دانم به عنوان کوچکترین عضو صنف فناوران رایانه تهران طبق آیه شریفه " من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق" از همه همکارانم در صنف فناوران رایانه تهران به خاطر کمک به هموطنان عزیزمان در کرمانشاه که با وقوع زلزله خانواده و اموال خود را از دست داده اند، تقدیر و تشکر نمایم؛ قطعاً این حس انسان دوستانه و همدردی با مردم زلزله زده نزد خداوند ارزش بسیار دارد؛ انسانها در زمان شادی به یکدیگر احتیاج ندارند؛ بلکه در هنگام غم و اندوه و مشکلات به یکدیگر نیاز مبرم پیدا می کنند و شما همکاران عزیزم ثابت کردید که همچون گذشته و مثل همیشه کمک کردن را از وظایف خود دانسته و فارغ از دولت و به نحو احسنت در برابر مردم غرب کشور عزیزمان از مال خود نیز گذشتید. در این بازار خراب و فشار بی حد و اندازه سازمان امور مالیاتی و ارزش…
 
 

نفرات آنلاین

ما 78 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

خدمات اتحادیه

راهنمایی