دوشنبه, ۳۰ بهمن ۱۳۹۶
سه شنبه, 25 مهر 1396 ساعت 12:01

گزارشی از کمیسیون صدور پروانه کسب

روابط عمومی: در شهریور ماه 96 تعداد 29 پروندۀ صدور کسب به امضای اتحادیۀ صنف فناوران رایانه تهران رسید و تعداد 11 پرونده نیز جهت تمدید، به فعالیت خود ادامه دادند.