معرفی هیئت مدیره
 

در این قسمت اعضای هیئت مدیره اتحادیه صنف فناوران و رایانه تهران معرفی شده اند.


سید مهدی میرمهدی کمجانی رئیس

سید مهدی میرمهدی کمجانی رئیس

سید مهدی میرمهدی کمجانی
رئیس
منوچهر زند  نایب رئیس اول

منوچهر زند نایب رئیس اول

منوچهر زند
نایب رئیس اول
غلامرضا پاک ضمیر  نایب رئیس دوم

غلامرضا پاک ضمیر نایب رئیس دوم

غلامرضا پاک ضمیر
نایب رئیس دوم
محمد سعید فرهمند سیلاب  خزانه دار

محمد سعید فرهمند سیلاب خزانه دار

محمد سعید فرهمند سیلاب
خزانه دار
عبدالعلی قاسمی دارستانی  دبیر

عبدالعلی قاسمی دارستانی دبیر

عبدالعلی قاسمی دارستانی
دبیر
محسن مقدم مهر  عضو هیئت مدیره 1

محسن مقدم مهر عضو هیئت مدیره 1

محسن مقدم مهر
عضو هیئت مدیره 1
بهزاد مبینی  عضو هیئت مدیره 2

بهزاد مبینی عضو هیئت مدیره 2

بهزاد مبینی
عضو هیئت مدیره 2

مسئول هر کمیسیون به شرح زیر اعلام می گردد.


غلامرضا پاک ضمیر کمیسیون بیمه و مالیات
غلامرضا پاک ضمیر
کمیسیون بیمه و مالیات
منوچهر زند کمیسیون شکایات
منوچهر زند
کمیسیون شکایات
محمد سعید فرهمند سیلاب کمیسیون آموزش
محمد سعید فرهمند سیلاب
کمیسیون آموزش
بهزاد مبینی کمیسیون فنی
بهزاد مبینی
کمیسیون فنی
مسعود محمدی بازرس هیات مدیره
مسعود محمدی
بازرس هیات مدیره
محسن مقدم مهر کمیسیون بازرسی
محسن مقدم مهر
کمیسیون بازرسی

خدمات اتحادیه

راهنمایی