گالری

بازدید  وزیر صنعنت معدن تجارت به اتفاق رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران از واحد های صنفی عرضه کننده کالاهای ایرانی

 

 
 

نفرات آنلاین

ما 50 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

خدمات اتحادیه

راهنمایی