گالری

بازدید  وزیر صنعنت معدن تجارت به اتفاق رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران از واحد های صنفی عرضه کننده کالاهای ایرانی

 

 
 

هاست

 

نفرات آنلاین

ما 90 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

خدمات اتحادیه

راهنمایی