نرخ نامه ها

در این قسمت میتوانید نرخ نامه ها را مشاهده کنید

برای دانلود نرخنامه کلیک کنید

 

 

 

 

برای دانلود نرخنامه خدمات حضوری اینترنت(کافی نت) کلیک کنید

 

 

نرخنامه ها