معرفی هیات مدیره

در این قسمت اعضای هیات مدیره اتحادیه صنف فناوران و رایانه تهران معرفی شده اند

سید مهدی میرمهدی کمجانی

رئیس

منوچهر زند

نایب رئیس اول

غلامرضا پاک ضمیر

نایب رئیس دوم

عبدالعلی قاسمی دارستانی

دبیر

محمد سعید فرهمند سیلاب

خزانه دار

محسن مقدم مهر

عضو هیئت مدیره 1

بهزاد مبینی

عضو هیئت مدیره 2
ریاست هر کمیسیون به شرح زیر اعلام می گردد

منوچهر زند

کمیسیون فنی

غلامرضا پاک ضمیر

کمیسیون بیمه و مالیات

عبدالعلی قاسمی دارستانی

کمیسیون شکایات

محمد سعید فرهمند سیلاب

کمیسیون آموزش

محسن مقدم مهر

کمیسیون بازرسی

مسعود محمدی

بازرس هیات مدیره